Jan Hoogland Training & Advies
Taaltoetsen Arabisch op B2 en C1-niveau

Het Bureau WBTV (Wet Beëdigde Tolken en Vertalers) heeft ‘Jan Hoogland Training en Advies’ aangewezen als deskundige voor het afnemen van B2 en C1-toetsen voor een aantal varianten van het Arabisch.

Momenteel is die aanwijzing geldig voor de volgende varianten: Via deze link kunt u zien dat ik inderdaad als toetsdeskundige ben aangewezen voor deze varianten van het Arabisch.

Let op:
As u bij mij een toets aflegt op niveau B2 of C1 in een variant van het Arabisch, en u slaagt voor die toets, dan ontvangt u een verklaring die door het bureau WBTV wordt erkend. Met die verklaring kunt u uw taalbeheersing in de getoetste variant van het Arabisch aantonen, maar meer ook niet. U voldoet daarmee NIET aan de eis voor tolkvaardigheid, en ook NIET aan de eis van taalvaardigheid Nederlands op C1-niveau. Zie deze link voor het volledige overzicht van eisen op de site van bureau WBTV. Voor vragen hierover verwijs ik u naar hen.

U kunt onderaan deze pagina een pdf-document downloaden waarin alle informatie over de toets is opgenomen. Dit document bevat de volgende hoofdstukken:

1 Inhoud B2/C1-toets Taalvaardigheid Arabisch
Hierin staat vermeld uit welke onderdelen de toets bestaat, hoe deze worden afgenomen, hoe lang ze duren.

2 Reglement Afname B2/C1-toets Arabisch
Hierin staat vermeld hoe de praktische zaken zijn geregeld voor en tijdens de toets, inclusief de aanmelding.

3 Afname en afwerking B2/C1-toetsen Arabisch
Hierin leest u hoe het resultaat wordt vastgesteld en wat u eventueel kunt doen als u het niet eens bent met de uitslag.

4 Criteria beoordeling B2/C1-toets Arabisch
Hier kunt u lezen hoe de verschillende onderdelen van de toets worden beoordeeld.

5 Praktische Informatie
Zoals contactgegevens, prijzen van de toetsen

6 Beoordelingscriteria spreekvaardigheid
Vooral van belang bij een toets in een dialect dat niet uw moedertaal is. Lees dit goed door als u een toets wilt afleggen in een variant van het Arabisch die niet uw moedertaal is.

Link om het pdf-bestand te openen

Contact, bij voorkeur per email: jan punt hoogland at xs4all.nl.
Aanmelden voor een toets kan uitsluitend per email en alleen door de kandidaat zelf.
Voor de meeste toetsen geldt dat er een wachtlijst is en dat er een toets wordt afgenomen als er voldoende (miniaal 4) kandidaten zijn. Een toets Arabisch (Marokko) kan meestal wel op redelijk korte termijn worden afgesproken.