Taaltoetsen Arabisch op C1-niveau
Het Bureau WBTV (Wet Beëdigde Tolken en Vertalers) heeft ‘Jan Hoogland Training en Advies’ aangewezen als deskundige voor het afnemen van C1-toetsen voor een aantal varianten van het Arabisch.

Momenteel is die aanwijzing geldig voor de volgende varianten:
Toetsen op B2-niveau zijn er op dit moment nog niet, en ik ben daar ook niet officieel voor aangewezen. Zodra dit wijzigt zal ik dit hier vermelden.

U kunt onderaan deze pagina een pdf-document downloaden waarin alle informatie over de toets is opgenomen. Dit document bevat de volgende hoofdstukken:

1 Inhoud C1-toets Taalvaardigheid Arabisch
Hierin staat vermeld uit welke onderdelen de toets bestaat, hoe deze worden afgenomen, hoe lang ze duren.

2 Reglement Afname C1-toets Arabisch
Hierin staat vermeld hoe de praktische zaken zijn geregeld voor en tijdens de toets, inclusief de aanmelding.

3 Afname en afwerking C1-toetsen Arabisch
Hierin leest u hoe het resultaat wordt vastgesteld en wat u eventueel kunt doen als u het niet eens bent met de uitslag.

4 Criteria beoordeling C1-toets Arabisch
Hier kunt u lezen hoe de verschillende onderdelen van de toets worden beoordeeld.

5 Praktische Informatie
Zoals contactgegevens, prijzen van de toetsen

Link om het pdf-bestand te openen

Contact, bij voorkeur per email: jan punt hoogland at xs4all.nl